Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co powinien zrobić organ, jeżeli w dniu 9 kwietnia br. wpłynął wniosek o wydanie decyzji środowiskowej mając na uwadze ustawę z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.covid-19., a dokładnie art. 15zzs ust. 1 pkt 6 u.covid-19.?

Czy organ powinien wszcząć postępowanie i zawiadomić strony postępowania o planowanej inwestycji?

Stron jest powyżej 10.

W jaki sposób skutecznie dokonać zawiadomień?

Czy można wystąpić o opinię do organów współdziałających oraz dokonywać wszelkich innych czynności typu wzywanie do uzupełnienia KIP bądź nakładanie Raportu ooś?

W jaki sposób należy odnieść się do zapisu art. 15 zzs ust. 1 pkt 6 u.covid-19.?

Czy w związku ze złożeniem wniosku o wydanie DUŚ powinno się poinformować samego Inwestora, że postępowanie nie zostanie wszczęte?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?