Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 17 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 1.04.2016 P. Piotr N. i P. Anna N. złożyli w OPS osobne wnioski o ustalenie uprawnienia do świadczenia wychowawczego dla córki Anety N. Wniosek Pani Anny został rozstrzygnięty i decyzją przyznano Annie prawo do świadczenia wychowawczego dla córki Anety na okres od dnia 1.04.2016 do 30.09.2017. Przyznane świadczenie wypłacono tylko za kwiecień 2016. W dniu 1.04.2016 wpłynął również wniosek o tzw. 500+ złożony przez Piotra N. dla tego samego dziecka - Anety. W takiej sytuacji działając na mocy art. 22 ustawy z 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wniesiono o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego celem ustalenia osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem. W trakcie wywiadu ustalono, że od 15.02.2015 r. trwa postępowanie sądowe związane z rozwiązaniem małżeństwa Państwa N. Wyrok został wydany 13.07.2016 r. Została złożona apelacja do Sądu Apelacyjnego. W związku z faktem, że nie można ustalić kto sprawuje opiekę nad dzieckiem pracownik socjalny przeprowadził wywiad środowiskowy - jednak nie ustalił kto sprawuje opiekę. W takiej sytuacji konieczne jest ustalenie przez sąd, który z rodziców będzie sprawował opiekę prawną nad dziećmi. Do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Apelacyjny w przedmiotowej sprawie wstrzymano wypłatę 500+. W przypadku Piotra N. w dniu 25.05.2016 r. wydano Postanowienie, zgodnie z którym zawieszono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego wszczęte z wniosku złożonego przez Piotra N. Rozstrzygnięcie wniosku o ustalenie prawa do 500+ zależało od wydania wyroku przez Sąd Okręgowy, a obecnie przez Sąd Apelacyjny (przyznanie opieki nad dziećmi). Obecnie Piotr N. złożył wniosek o ustalenie prawa do 500+ na okres zasiłkowy 2017/2018 w dniu 1.08.2017, natomiast Anna N. złożyła w dniu 2.08.2017 - obydwa wnioski na to samo dziecko.

Czy biorąc pod uwagę całość sprawy należy również wydać postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia prawa do 500+ wszczęte z wniosku złożonego przez Piotra oraz Annę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?