Co powinien zrobić organ, jeśli opłata jednorazowa wpłynęła po terminie? - OpenLEX

Co powinien zrobić organ, jeśli opłata jednorazowa wpłynęła po terminie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z ustawą z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r. poz. 139) – dalej u.p.p.u.w. burmistrz 8.08.2019 r. wydał zaświadczenie o przekształceniu, po czym na wniosek właściciela naliczył opłatę jednorazową z uwzględnieniem bonifikaty 60%, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. W informacji podano termin wniesienia opłaty do końca lutego 2020 r.

1. Co powinien zrobić organ, jeśli opłata jednorazowa nie nie wpłynęła w wymaganym terminie, tj. do 29.02.2020 r.?

2. Co powinien zrobić organ, jeśli opłata jednorazowa wpłynęła po terminie 29 lutego, a dokładnie wpłynęła 6.03.2020 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?