Co powinien zrobić organ, gdy uznał, że złożona oferta nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie? - OpenLEX

Co powinien zrobić organ, gdy uznał, że złożona oferta nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2019 r.

PYTANIE

Czy zarząd może rozstrzygnąć konkurs na edukację ekologiczną dla organizacji pożytku publicznego bez wyłonienia wykonawcy zadania konkursowego?

Zarząd ogłosił konkurs na edukację ekologiczną. Wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymogi formalne i otrzymała pozytywną ocenę komisji konkursowej. Jednak zarząd nie wyraził zgody na przekazanie środków na zaproponowane działania, ponieważ edukacją miała być objęta tylko wąska grupa osób. W ogłoszeniu konkursu nie była sprecyzowana liczba osób, która miała być objęta tą edukacją.

Czy konkurs powinien być rozstrzygnięty bez wyłonienia wykonawcy czy powinien być unieważniony?

Czy w tym samym roku można ponownie ogłosić konkurs w tym zakresie, ale uszczegółowiając wymagania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?