Co powinien zrobić organ, do którego wpłynął wniosek gminy sąsiedniej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o udostępnienie raportu ooś oraz wniosku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 24 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kurników. Wpłynął wniosek gminy sąsiedniej w trybie ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej - dalej u.d.i.p. o udostępnienie raportu ooś oraz wniosku.

Co w tej sytuacji powinien zrobić organ: udostępnić wniosek w trybie u.d.i.p., czy wystosować pismo, że w przedmiotowej sprawie udostępnia się dokumenty w trybie ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access