Co powinien zrobić kierownik USC, jeżeli wnioskodawca wnioskujący o wydanie aktu urodzenia babci, na potwierdzenie pokrewieństwa przedstawił zagraniczne dokumenty, które nie zawierają tłumaczenia i są nieczytelne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinien postąpić kierownik USC w następującej sytuacji: do USC wpłynął wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia babci od strony matki (wniosek przesłany pocztą), jako cel wydania aktu podano - uzyskanie obywatelstwa. W systemie pesel oraz busc brak danych o wnioskodawcy i jego matce. Matka wnioskodawcy urodzona we Francji, a wnioskodawca w Wielkiej Brytanii. Wnioskodawca załączył ksero paszportu francuskiego, kopię jego aktu (brytyjskiego) urodzenia bez tłumaczenia oraz prawdopodobnie jakiś dokument stwierdzający urodzenie matki, ciężko dokładnie określić co dokładnie bo jest bez tłumaczenia i trochę nieczytelny.

Czy kierownik powinien wezwać do uzupełnia?

Jakie dokumenty powinien doręczyć, aby skutecznie potwierdzić stopień pokrewieństwa?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access