Co powinien zrobić kierownik OPS w sytuacji złożenia wniosku o przydzielenie innego pracownika socjalnego? - OpenLEX

Co powinien zrobić kierownik OPS w sytuacji złożenia wniosku o przydzielenie innego pracownika socjalnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 18 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Korzystający z pomocy w formie zasiłku stałego oraz będący ojcem dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (z tego tytułu przeprowadzane są u niego wywiady środowiskowe), złożył do kierownika ośrodka pomocy społecznej wniosek o przydzielenie innego pracownika socjalnego, najlepiej z ościennego ośrodka pomocy społecznej, uzasadniając to faktem złożenia wniosku przez stronę w policji o nękanie i składanie fałszywych oświadczeń przez tegoż pracownika.

Zaznaczył, że nie chce, aby przydzielać mu innego pracownika socjalnego z ośrodka pomocy w miejscu zamieszkania, gdyż oni też będą stronniczy. We wniosku podał tylko sygnaturę sprawy, dotyczącej założonego postępowania przez policję, nie dołączył żadnego załącznika.

Co powinien zrobić kierownik OPS w sytuacji złożenia wniosku o przydzielenie innego pracownika socjalnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX