Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Choromańska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

SPZOZ będzie ogłaszał konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.  w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym (Dz.U.2018.393), jednym  z członków komisji jest Ordynator/Kierownik danego Oddziału. Już teraz, przed powołaniem komisji "prywatnie" wiadomo, że na stanowisko pielęgniarki oddziałowej ubiegać się będzie osoba blisko spokrewniona w Kierownikiem Oddziału.

Jak postąpić w przypadku, gdy już po powołaniu komisji konkursowej, zostaną ujawnione okoliczności, że kandydat jest osobą spokrewnioną z członkiem komisji?

Na czym miałyby polegać te ujawnione okoliczności, tzn. czy kandydat przy złożeniu dokumentów może pisemnie poinformować podmiot leczniczy, że np. wie że członkiem komisji jest osoba z nią spokrewniona?

Co w takim przypadku ma zrobić "właściwy podmiot"?

Czy w tym przypadku dyrektor szpitala informuje pisemnie przewodniczącego komisji o zmianie członka w związku z zaistniałymi okolicznościami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację