Co powinien zrobić dom maklerski w przypadku, gdy przekazuje podmiotowi poszukującemu inwestorów, dane do kontaktu pracownika inwestora, zamiast osoby z zarządu lub innej widniejącej w KRS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Line Lawyer
Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot poszukuje inwestorów poprzez dom maklerski, otrzymuje materiały marketingowe (w tym dane pracowników) od podmiotu i przekazuje je do potencjalnych inwestorów. Między podmiotem a domem maklerskim oprócz umowy głównej jest zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Po znalezieniu inwestora zainteresowanego ofertą, dom maklerski przekazuje jego dane podmiotowi. Co powinien zrobić dom maklerski w przypadku, gdy przekazuje dane do kontaktu pracownika inwestora, zamiast osoby z zarządu lub widniejącej w KRS? Jak należy uregulować sytuację, w której podmiot podpisuje umowę z pełnomocnikiem, zamiast z zarządem lub osobą widniejącą w KRS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX