Co powinien zawierać wniosek o wydanie decyzji na podstawie art. 188 ust. 3 pr.wod.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 22 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co powinien zawierać wniosek o wydanie decyzji na podstawie art. 188 ust. 3 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233) – dalej pr.wod.?

Czy spółka wodna obejmująca swoją działalnością rów melioracyjny, który jest odbiornikiem wód opadowych z drogi ekspresowej, może w imieniu i za zgodą właścicieli działek tego rowu wystąpić z wnioskiem do organu właściwego o wydanie decyzji na podstawie art. 188 ust. 3 pr.wod.?

Co powinien zawierać taki wniosek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX