Co powinien zawierać protokół likwidacji dokumentacji podatkowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 13 sierpnia 2012 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. prowadzi archiwum dokumentów w siedzibie spółki. W 2011 r. można zlikwidować dokumentację z 2004 r. Na okoliczność likwidacji dokumentów należy sporządzić stosowny protokół.

Co powinien zawierać protokół likwidacji dokumentacji?

Czy istnieje prawny wymóg zniszczenia lub spalenia dokumentacji, czy też można oddać ją do skupu makulatury?

Które dokumenty należy przechowywać dłużej niż 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access