Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W przetargu na usługi edukacyjne ofertę złożył pracownik Zamawiającego, który w nazwie Wykonawcy wpisał swoje imię i nazwisko, zaś w adresie podał adres pracodawcy (tożsamy z adresem Zamawiającego), traktując ten adres jako adres do doręczeń.

Czy Wykonawca miał prawo w ofercie wskazać adres inny, niż adres zamieszkania, czy mógł wskazać adres pracodawcy?

Jak w takim wypadku powinien postąpić Zamawiający?

Formularz oferty będzie załącznikiem do umowy, wówczas adres z Formularza ofertowego nie będzie zgodny z adresem z umowy.

Co należy uczynić, gdy pracownik Zamawiającego w ofercie podał adres pracodawcy (zamiast adresu zamieszkania), natomiast na kopercie (opakowanie oferty) wpisał adres zamieszkania?

Którym adresem powinien posługiwać się Zamawiający?

Czy Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy będącego osobą fizyczną wskazania adresu zamieszkania (albo np. adresu z dowodu osobistego) czy też Wykonawca ma dowolność i dopiero na etapie podpisywania umowy weryfikuje się adres z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?