Co powinien uczynić zamawiający w sytuacji, gdy omyłkowo nie zaznaczył punktu w formularzu ogłoszenia, w którym należy... - OpenLEX

Co powinien uczynić zamawiający w sytuacji, gdy omyłkowo nie zaznaczył punktu w formularzu ogłoszenia, w którym należy przewidzieć zamówienia uzupełniające?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 19 stycznia 2015 r.

PYTANIE

Czy zamawiający jest uprawniony do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p. jeżeli przewidział zamówienia uzupełniające w siwz i w ogłoszeniu, jednak w ogłoszeniu w pkt III.1.4 tj. w punkcie dotyczącym określenia przedmiotu oraz wielkości zamówienia zawarł zapis o następującej treści: ".(...) przedmiotowym postępowaniem nie są objęte ujęte w dokumentacji projektowej roboty związane z remontem budynku (...) oraz część małej architektury (roboty te są przewidywane jako roboty uzupełniające", lecz omyłkowo nie zaznaczył punktu III.1.5 w formularzu, w którym należy przewidzieć zamówienia uzupełniające?

W efekcie punkt w ogłoszeniu nie jest widoczny. Zamówienia uzupełniające nie przekraczają 30.000 euro.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX