Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 3 marca 2014 r.

PYTANIE

Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony. Po otwarciu ofert jeden z członków komisji przetargowej podpisał oświadczenie ZP-1, iż podlega wyłączeniu z postępowania w związku istnieniem okoliczności faktycznych, które mogą budzić wątpliwości co do jego bezstronności. Osoba ta wraz z drugim członkiem komisji przetargowej była odpowiedzialna za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu zgłoszono tylko jedną ofertę.

Czy w takiej sytuacji Zamawiający powinien kontynuować postępowanie o udzielenie zamówienia czy je unieważnić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?