Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Szczęsny Daniel
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2014 r.

PYTANIE

W przetargu nieograniczonym na usługę agencji pracy tymczasowej wpłynęło 5 ofert. Jednym ze składników cenotwórczych formularza ofertowego określonym przez zamawiającego w tabeli wyliczenia ceny ofertowej brutto, była marża wykonawcy określona w %, w skład której oprócz zysku agencji pracy tymczasowej miały wchodzić koszty zatrudnienia pracowników, tj. składki na ZUS, składki na PFRON, oraz inne obciążenia publicznoprawne uiszczane przez agencję pracy tymczasowej. Jeden z Wykonawców w swojej ofercie określił wysokość marży na poziomie 3%, ale jak wynika z doświadczenia zamawiającego koszty zatrudnienia pracowników kształtują się średnio na poziomie 20-30%. Z wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę wynika, że jego rzeczywista marża wyniesie 20,94%, przy czym w formularzu ofertowym określił ją na poziomie 3%, ponieważ prowadzi działalność opodatkowaną jak i nieopodatkowaną, rozlicza podatek VAT tzw. strukturą i w 2014 r. odzyskuje podatek VAT w wysokości 81,40% i całość kalkulacji zostanie pomniejszona o odzyskany VAT, stąd taka niska marża na poziomie 3%.

Czy w tej sytuacji, należy odrzucić ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?