Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 14 sierpnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na wysłany do Belgii wniosek o zwrot VAT otrzymaliśmy odmowna decyzję. Zarzucono że paragony za paliwo nie zawierają danych nabywcy oraz że nie przysługuje mam zwrot za faktury hotelowe. W związku z wnioskami VAT REF mamy jeszcze następujące pytania.

Co oznaczają znaczniki w poszczególnych polach tabeli kodów i podkodów w procedurze VAT-REFUND?

Czy państwo zwrotu, które w preferencjach określiło, ze nie wymaga użycia podkodu może odmówić zwrotu podatku jeżeli w tabeli kodów i podkodów w pozycji na konkretny podkod nie ma znacznika?

Czy Francja zwraca VAT za przejazd autostradą samochodami ciężarowymi pow.3500 kg (czyli podkod 4.1 - w tabeli podkodów to pole jest niezaznaczone)?

Czy przysługuje zwrot z Belgi za zakwaterowanie pracowników (podkod 6.1.)?

Czy rachunki za paliwo z kwotą brutto niższą niż 150€ muszą zawierać dane nabywcy?

Czy to dotyczy wszystkich państw jednakowo czy może poszczególne państwa regulują o szczegółowo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?