Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: SASIN ALEKSANDRA
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. W opisie zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, należy wskazać ewentualny zakres tych usług lub robót budowlanych oraz warunki na jakich zostaną one udzielone.

W związku z powyższym, co należy rozumieć pod pojęciem "warunki na jakich zostaną one udzielone"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?