Co oznaczają uprawnienia budowlane technika budownictwa w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-inżynieryjnej do kierowania robotami budowlanymi obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów o skomplikowanej konstrukcji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smarż Joanna
Odpowiedzi udzielono: 2 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co oznaczają uprawnienia budowlane technika budownictwa w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-inżynieryjnej do kierowania robotami budowlanymi obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów o skomplikowanej konstrukcji (wydane 7 lutego 1975 r.)?

Co oznacza dokładnie termin - obiekty o skomplikowanej konstrukcji?

Do kierowania robotami budowlanymi jakich obiektów upoważniają?

Czy obiekt może być zagłębiony powyżej 3 m poniżej poziomu terenu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access