Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jastrzębski Maciej
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy wejścia w życie nowej ustawy - Prawo energetyczne - art. 45a ust. 13.

Co oznaczają pojęcia: - w ciągu kolejnych 12 miesięcy, - m3 ogrzewanej kubatury, - m3 przygotowanej wody?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?