Co oznacza zwrot "poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich"?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Słomka Kinga
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co oznacza występujący w ustawie z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. zwrot "poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich"?

Co to są za interesy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX