Co oznacza, że gmina przeznacza środki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 14 września 2021 r.

PYTANIE

Jak należy interpretować zapisy art. 93 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: gmina przeznacza środki, o których mowa w ust. 3 pkt 1, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu?

Czy wspomniany dochód wlicza się do rozdziału 85154 w zakresie wydatków budżetu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX