Co oznacza sformułowanie "w zależności od potrzeb"?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 27 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co oznacza sformułowanie "w zależności od potrzeb" zawarte w art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud.: " (...) w zależności od potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej - oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;"?

Inwestor złożył wiosek o pozwolenie na budowę pn. odbudowa z rozbudową i nadbudową budynku usługowego na terenie ośrodka wczasowego.

Czy o przedłożeniu ww. oświadczenia decyduje projektant (który napisze, że zjazd jest istniejący i nie wymaga np. przebudowy) czy urząd (starosta), który nie wie czy on jest o odpowiednich parametrach i inwestor powinien dostarczyć uzgodnienie z zarządcą drogi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX