Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Milczarek Kamila
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prace szczególnie niebezpieczne, zgodnie z § 80 ust. 1 r.o.b.h.p., to prace, przy których wykonywaniu występuje zwiększone zagrożenie lub prace, które są wykonywane w utrudnionych warunkach.

Stosownie do postanowień rozdziału 6 przytoczonego rozporządzenia, do powyższych prac zalicza się m.in:

- prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych - co to oznacza, czy jest to praca również z odczynnikami niebezpiecznymi, nawet jeżeli ich ilość jest bardzo ograniczona, np.6 odczynników, w tym lekkie, małe stężenia?

- prace na wysokości - co to oznacza, czy jest to zawsze praca powyżej 1 metra wysokości, np. praca sprzątaczki podczas mycia okna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?