Co należy zrobić z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, który nie zawiera adresu wnioskodawcy a jedynie błędny adres mailowy, w sytuacji gdy podjęto decyzję o odmowie udostępnienia informacji we wnioskowanym zakresie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 13 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do jednostki budżetowej (szkoły) wpłynął wniosek o dostęp do informacji publicznej. W treści wniosku nie został wskazany adres wnioskodawcy a jedynie adres mailowy. Po weryfikacji wniosku szkoła podjęła decyzję o odmowie udostępnienia informacji we wnioskowanym zakresie. Wobec ww. braku formalnego na podstawie art. 64 ust. 2 k.p.a. szkoła wezwała wnioskodawcę do uzupełnienia danych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Przy próbie wysłania maila okazało się, że wskazany we wniosku mail jest błędny (pojawił się komunikat systemowy).

Proszę o wskazanie poprawności działania czy szkoła biorąc pod uwagę braki formalne powinna umorzyć postępowanie na podstawie k.p.a. czy raczej wydać decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX