Co należy zrobić z pieniędzmi pozostałymi po dokonaniu odpowiedniego podziału środków uzyskanych na podstawie zmiany umowy związanej ze zwiększeniem wynagrodzeń?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot leczniczy będący przedsiębiorcą (spółka kapitałowa) zawarł z NFZ umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych - lecznictwo uzdrowiskowe. W związku z postanowieniami rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29.08.2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej podmiot leczniczy: jednej pielęgniarce podniósł wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki o kwotę 1100 zł brutto, od której naliczył pochodne w łącznej kwocie 414,51 zł brutto, co dało kwotę 1514,51 zł brutto. Do tej kwoty dodano koszty pracodawcy w kwocie 264,43 zł i w ten sposób uzyskano kwotę: 1778,94 zł (brutto) brutto. Innej pielęgniarce podniósł wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki o kwotę 1100 zł brutto, od której naliczył pochodne w łącznej kwocie 653,89 zł brutto, co dało kwotę 1753,89 zł brutto. Do tej kwoty dodano koszty pracodawcy w kwocie 306,23 zł i w ten sposób uzyskano kwotę 2060,12 zł (brutto) brutto. Wygenerowana w systemie rozliczeń uzdrowisk faktura zawiera dwie pozycje: 1) koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU Lecznictwo uzdrowiskowe z ceną jednostkową (od jednej pielęgniarki) 1600 netto (zwolnione z VAT), tj.: 1600 brutto 2) koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie zmieniające OWU Lecznictwo uzdrowiskowe z ceną jednostkową (od jednej pielęgniarki) 431,28 netto (zwolnione z VAT), tj.: 431,28 brutto.

1. W pierwszym przypadku otrzymana z NFZ kwota 2031,28 (brutto) brutto zł jest większa od łącznych kosztów pracodawcy, tj.: 1778,94 (brutto) brutto - co podmiot leczniczy powinien zrobić z różnicą?

Czy może pozostałe środki rozdysponować na pielęgniarki, a jeżeli tak to na jakich zasadach?

2. Natomiast w drugim przypadku otrzymana z NFZ kwota 2031,28 (brutto) brutto zł jest niższa od łącznych kosztów pracodawcy, tj.: 2060,12 zł (brutto) brutto - z jakich środków podmiot leczniczy powinien pokryć brakującą kwotę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX