Co należy zrobić z petycją wniesioną przez fundację niezarejestrowaną w KRS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Petycja została wniesiona przez pomiot nieistniejący. Fundacja oznaczona jako podmiot wnoszący petycję nie jest zarejestrowana w KRS.

Jaki powinien być tryb postępowania organu - wskazanego jako adresata petycji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX