Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca zatrudnia pielęgniarkę w ramach umowy o pracę. Pracodawca skierował przyszłego pracownika na obowiązkowe badania lekarskie i wydał również skierowanie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Po wykonaniu badań w dniu zatrudnienia, pracownik przedłożył oryginał orzeczenia lekarskiego i zaświadczenia wydanego do celów sanitarno-epidemiologicznych (twierdzi, że lekarz wydał jej w jednym egzemplarzu).

Czy w związku z powyższym pracodawca do akt osobowych dołącza oryginały dokumentów a pracownikowi wydaje kopie?

W przepisach mowa o wydania dwóch egzemplarzy, jednak nasi pracownicy (nawet w badaniach okresowych czy też kontrolnych) otrzymują po jednym egzemplarzu orzeczenia i zaświadczenia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?