Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zmarła osoba, która wcześniej złożyła deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 1 osobę zamieszkującą nieruchomość (czyli za siebie). Na podstawie aktu zgonu, informacji z referatu ewidencji ludności dokonano stosownych zmian w naliczaniu opłat za gospodarowanie odpadami (zaprzestanie naliczenia się opłat). Organ stwierdził, że zmarły nie uregulował wszystkich wymagalnych opłat i powstała zaległość w kwocie 151,45 zł opłaty + 23,20 zł kosztów wysyłanych upomnień. Została wydana decyzja (wewnętrzna, w aktach urzędu) określająca wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z informacji, jakie pozyskał organ (wywiad z sołtysem wsi), wynika, że zmarły był osobą samotną. Urząd nie posiada informacji o ewentualnych spadkobiercach zmarłego. Urząd wystąpił z zapytaniem do sądu o informację, czy po zmarłym zostało wszczęte postępowanie spadkowe. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że po zmarłym nie toczyło się postępowanie spadkowe. Wysokość zaległości z tytułu opłat przekracza pięciokrotność wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, dlatego też nie można z urzędu umorzyć zaległości - art. 67 § 1 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa – dalej o.p.

Jaki jest dalszy tryb postępowania?

Czy urząd powinien wystąpić do sądu o poszukiwanie spadkobierców?

Jak w takiej sytuacji powinien zachować się organ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?