Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Hejnar-Zawisza Anna
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta otrzymał zawiadomienie od nadleśnictwa, które pełni w jego imieniu nadzór nad gospodarką leśną, w tym wydawanie decyzji w pierwszej instancji o przekroczeniu przez właściciela lasu planu pozyskania drewna określonego w aktualnym uproszczonym planie urządzenia lasu. Nadleśnictwo poinformowało również, że wycinka ma charakter dewastacyjny i odmawia legalizacji drewna. Jakie czynności powinien podjąć starosta zgodnie z przepisami ustawy z 28.09.1991 r. o lasach - dalej u.l. w przedmiotowej sprawie? Czy sprawę należy zgłosić na policję w związku z zapisami ustawy z 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń – dalej k.w.? Czy nadleśnictwo powinno wydać decyzję nakazującą odnowienie powierzchni leśnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?