Co należy zrobić w przypadku, gdy krzewy objęte ochroną nie wymagają uzyskania zezwolenia starosty na ich usunięcie (powierzchnia poniżej 25 m2)?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 4 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina złożyła wniosek o wyrażenie zgody na usunięcie 2 cisów pospolitych. Cisy rosną na terenie przedszkola, na niewielkim skwerze. Jako powód podano, że są trujące i stwarzają zagrożenie zjedzeniem i zatruciem przez dzieci. Oględziny wykazały, że są to 2 krzewy o powierzchni poniżej 25 m2. Zostały posadzone przez przedszkole. Cis pospolity objęty jest ochroną częściową.

Co należy zrobić w przypadku, gdy krzewy objęte ochroną nie wymagają uzyskania zezwolenia starosty na ich usunięcie (powierzchnia poniżej 25 m2)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX