Co należy zrobić na dzień bilansowy z inwestycją w obcym środku trwałym, gdy w przyszłym roku wygaśnie umowa wynajmu? - OpenLEX

Co należy zrobić na dzień bilansowy z inwestycją w obcym środku trwałym, gdy w przyszłym roku wygaśnie umowa wynajmu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka wynajmuje budynek od 2010 r., umowa na 10 lat. W styczniu 2010 r. poniosła nakłady na wynajmowany budynek - inwestycja w obcy środek trwały. Wprowadziła do ewidencji wartość początkową 50.000, przyjęła stawkę 10%. W lutym 2014 r. umowa wygasa, zmieniono warunki umowy.

Co spółka powinna zrobić na 31 grudnia 2013 r. w sytuacji sprzedaży nakładów i w przypadku braku sprzedaży nakładów - czy powinna ustalić odpis aktualizujący, czy powinna była zmienić stawkę amortyzacji w 2013 czy w 2014 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX