Co należy zrobić, jeżeli przedsiębiorca złożył prawidłowo wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ale... - OpenLEX

Co należy zrobić, jeżeli przedsiębiorca złożył prawidłowo wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ale nie wniósł w terminie opłaty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Racut Maciej
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca, złożył prawidłowo wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 25 sierpnia wszczęto postępowanie administracyjne. Uzyskano pozytywną opinię Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do 25 września musimy zakończyć postępowanie, jednak przedsiębiorca nie uiszcza opłaty. Zamierzam wystosować informację o zakończeniu postępowania i konieczności wniesienia opłaty.

Jaką czynność należy dokonać, jeśli przedsiębiorca do 25 września nie wniesie opłaty?

W ustawie o wychowaniu w trzeźwości nie ma podstawy do wydania decyzji odmownej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?