Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 2 października 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ wydał zezwolenie na usunięcie drzew z terenu będącego własnością gminy. W decyzji zostały naliczone opłaty za usunięcie drzew. Jednocześnie ze względu na warunek posadzenia drzew w zamian za usuwane w decyzji odroczono termin uiszczenia opłat za usuwane drzewa na okres trzech lat od dnia wydania zezwolenia. Podmiot, który uzyskał ww. zezwolenie, wystąpił do tutejszego organu z informacją o posadzeniu drzew w zamian za usuwane. Przeprowadzona wizja w terenie wykazała, że w terenie, gdzie zostały posadzone drzewa, występują bobry i większość posadzonych drzew została przez nie zniszczona.

Co powinien organ w tej sytuacji zrobić?

Ustawa nie przewiduje dosadzania następnych drzew.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację