Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 27 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający wymagał w formularzu ofertowym uzupełnienia tabeli tzn. "podać oferowany parametr i opis oraz typ/ model/ producent - jeśli dotyczy". Wykonawca w złożonym formularzu ofertowym przedstawił pustą tabelę i wpis: "Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia n/w warunki graniczne: Wyposażenie, producent, model i rok produkcji zgodne z formularzem ofertowym i wymaganiami SIWZ".

Co należy uczynić w takiej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?