Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kałużna Milena
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki, strony zawarły porozumienie, na mocy którego zamawiający oraz wykonawca zgodnie oświadczyli, że odstępują od zawarcia umowy na realizację zamówienia.

Czy zamawiający jest obowiązany umieścić "ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu" w BZP, skoro nie mamy do czynienia z unieważnieniem, ani z udzieleniem zamówienia, a jeżeli tak, to w którym dziale ogłoszenia umieścić informację o odstąpieniu od zawarcia umowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację