Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2005 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel mianowany dostarczył do dyrektora szkoły zaświadczenie o niezdolności do wykonywania zawodu. W związku z powyższym nastepuje rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 w związku z ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN - oraz przysługuje mu odprawa z art. 28 ust. 1 KN. Jednoczesnie nauczyciel chce przejśc na emeryturę.

Czy nalezy mu się równiez odprawa z art. 87 KN?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?