Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor w 1999 r. uzyskał pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. budynek mieszkalny jednorodzinny z funkcją handlową w parterze (powierzchnia całkowita lokalu usługowego przekracza 30% powierzchni całego budynku), został pobrany dziennik budowy i rozpoczęto budowę. Budynek został wybudowany i jest użytkowany, ale formalnie nigdy budowa nie została zakończona i nie uzyskano pozwolenia na użytkowanie. Kierownik budowy zmarł 5 lat temu, budowa została przerwana. Po śmierci inwestora budynek odziedziczyły dzieci, które teraz chcą zakończyć formalnie budowę i uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Niestety dziennik budowy zaginął, nie ma żadnej dokumentacji. Fakt zagubienia dziennika budowy również nie został zgłoszony. Zostały też wprowadzone zmiany w trakcie budowy względem zatwierdzonego w 1999 r. projektu budowlanego.

Co w związku z tym należałoby zrobić, aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie?

Wystąpić o pozwolenie na wznowienie robót budowlanych czy uzyskać nowe pozwolenie na budowę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację