Co należy wziąć pod uwagę w celu ustalenia statusu przedsiębiorcy na potrzeby przyznawania pożyczek w ramach tarczy antykryzysowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z regulaminem przyznawania pożyczek w ramach tarczy antykryzysowej, celem ustalenia statusu przedsiębiorcy należy wziąć pod uwagę: przedsiębiorstwa powiązane, przedsiębiorstwa partnerskie. W powyższym zakresie regulamin odwołuje się do załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Podmiot, mający udział w spółce partnerskiej występuje o pożyczkę uwzględniając procentowo zatrudnienie spółki partnerskiej przy określaniu swojego statutu. Następnie ta spółka partnerska również chce wystąpić o pożyczkę.

W jaki sposób należy określić statut tej drugiej spółki? Czy powinna ona pomniejszyć wartość zatrudnienia, o to które uwzględniono w spółce nr 1 (nie ma takich zapisów w rozporządzeniu pomocowym)? Czy bez względu na wszystko powinna ustalić status zgodnie z rozporządzeniem pomocowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX