Nowość Co należy wpisać na świadectwie ukończenia szkoły uczennicy, która nie uczęszczała na zajęcia z plastyki i muzyki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uczennica uczy się w naszej szkole od ósmej klasy. Do klas od pierwszej do siódmej uczęszczała do innych szkół. W klasie siódmej spełniała obowiązek szkolny poza szkołą i nie ma ustalonej oceny z plastyki i muzyki. Co powinna mieć wpisane na świadectwie ukończenia szkoły z plastyki i muzyki – brak ocen (kreskę), zwolniona, oceny przepisane z klasy szóstej, oceny ustalone na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX