Co należy traktować jako przyczynę wygaśnięcia mandatu radnego, złożenie przez niego oświadczenia czy rozpoczęcie procedury awansowej na stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Radny gminy może w drodze awansu wewnętrznego zostać kierownikiem komunalnego zakładu budżetowego.

Jaka jest wówczas procedura?

Na podstawie art. 383 Kodeksu wyborczego wygaśnięcie mandatu radnego następuje w przypadku pisemnego zrzeczenia się mandatu. Wygaśnięcie mandatu radnego z dniem wystąpienia przyczyny, stwierdza komisarz wyborczy, w drodze postanowienia, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.

Czy jako wystąpienie przyczyny należy rozumieć zaistnienie awansu wewnętrznego, po czym bezpośrednio nastąpi zrzeczenie się mandatu?

W jakim terminie radny może rozpocząć sprawowanie funkcji - tuż po awansie wewnętrznym czy dopiero po wydaniu postanowienia komisarza wyborczego?

Czy radny wówczas składa oświadczenie majątkowe końcowe i początkowe już jako kierownik?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX