Co należy rozumieć przez "przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu"?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszkiewicz Joanna
Odpowiedzi udzielono: 28 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 podziemnych zbiorników na gaz propan-butan o poj. do 6,4 m3 każdy wraz z niezbędną infrastrukturą. Z wniosku wynika, iż zbiorniki zostaną zlokalizowane na działce, na której znajduje się 12 zbiorników naziemnych na gaz propan-butan o pojemności 6,4 m3 każdy. 12 zbiorników nie jest własnością inwestora i należą do innego zakładu produkcyjno-usługowego. Planowane zbiorniki nie będą powiązane technologicznie z już istniejącymi.

Czy jest zasadne prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach opierając się o § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko?

Co należy rozumieć przez "przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX