Co należy rozumieć przez pojęcie „oryginał oświadczenia w postaci dokumentu elektronicznego”?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 19 listopada 2018 r.

PYTANIE

Zgodnie z § 14 ust. 2 z.r.w.s.r.d. dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Co należy rozumieć przez oryginał oświadczenia w postaci dokumentu elektronicznego?

Czy przykładowo wykaz osób lub zobowiązanie podmiotu trzeciego w pliku WORD bez jakiegokolwiek podpisu będzie prawidłowy, a jeśli jednak musi posiadać podpis to jaki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy