Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sprawa dotyczy map sytuacyjno-wysokościowych jakie mają być w dokumentacji geologicznej złoża zatwierdzanych przez starostę (w tym dodatków rozliczeniowych).

Jak rozumieć pojęcie "mapę sytuacyjno-wysokościową" uzyskaną z państwowego zasobu geodezyjnego? Czy jest to zgłoszenie do ośrodka geodezyjnego przez geodetę robót geodezyjnych i sporządzenia mapy tzw. do celów projektowych - czyli wyniki prac geodezyjnych będą odnotowane w ośrodku i naniesione na mapy zasadnicze?

Będą posiadały tzw. "czerwone pieczątki". Czy chodzi o kupienie mapy zasadniczej i naniesienie na niej pomiarów przez mierniczego górniczego bądź przez geodetę pomiarów z terenu? Wtedy też jest "czerwona pieczątka" na kupionej mapie zasadniczej, ale nie ma aktualizacji map w ośrodku. Geodeci twierdzą, że chodzi tylko o kupno mapy zasadniczej. Moim zdaniem taka mapa "do celów projektowych" będzie również służyła do uzyskania decyzji o kierunku rekultywacji, a w niektórych przypadkach (gdy złoże zostało niewyeksploatowane) do wniosku koncesyjnego w zakresie obszarów górniczych. Inny przypadek stanowią mapy w trakcie ruchy zakładu górniczego - są to mapy tzw. "chwilówkowe" i nie muszą przechodzić przez ośrodek geodezji. Art. 116 ustawy Prawo geologiczne i górnicze nie dotyczy koncesji u starosty, to kto ma obowiązek podpisać taką mapę sytuacyjno-wysokością w dokumentacji? Czy także osoba sporządzająca dokumentację?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację