Co należy rozumieć poprzez zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Bartlomiej
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów stanowi, że w przypadku gdy o zasiłek dla opiekuna, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:

1)

rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

2)

małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Co należy rozumieć poprzez "zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego" w myśl ww. przepisów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX