Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wnioskuje o zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczo - magazynowego na budynek inwentarski (25,5 DJP) oraz dobudowę do niego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ramach tworzenia nowego siedliska rolnego. Na terenie wnioskowanej działki znajduje się tylko jeden budynek przeznaczony do zmiany sposobu użytkowania. Plan miejscowy na terenie przedmiotowej działki ustala jej przeznaczenie jako tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

Czy jeden budynek spełniający zarówno funkcje mieszkaniową i funkcję stanowić będzie zabudowę zagrodową?

Co należy rozumieć pod pojęciem zabudowy zagrodowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację