Co należy rozumieć pod pojęciem „odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego” w przypadku rozbudowy drogi publicznej gminnej położonej na terenie dwóch gmin?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co należy rozumieć pod pojęciem "odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego" powołanym w art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) - dalej u.z.r.i.d. w przypadku rozbudowy drogi publicznej gminnej położonej na terenie dwóch gmin, gdy decyzją zrid wywłaszczane są działki należące do osób prywatnych położonej na terenie innej gminy, niezwiązanej z zarządcą drogi?

Zgodnie z art. 12 ust. 4 u.z.r.i.d. nieruchomości lub ich części, o których mowa w art. 11f ust. 1 pkt 6 u.z.r.i.d., stają się z mocy prawa własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych - z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

Na rzecz jakiej gminy (gminy X czy gminy Y) przechodzą działki wywłaszczone na podstawie wydanej decyzji zrid w przypadku, gdy droga publiczna zlokalizowana jest na terenie dwóch gmin – czy jest to gmina związana z zarządcą drogi, na terenie której znajduje się istniejąca droga (gmina X - inwestor), czy gmina, na terenie której zlokalizowana będzie rozbudowywana część drogi zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, tj. gmina Y?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX