Co na gruncie u.d.m oznacza nie opłacanie na bieżąco zaległości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2016 r.

PYTANIE

ZBM jest zakładem budżetowym i zajmuje się wynajmowaniem lokali. Pobiera i rozlicza wnoszone opłaty. Część najemców korzysta z dodatku mieszkaniowego. Dopłata przyznawana jest przez MOPS i przekazywana do zakładu. Zadaniem ZBM jest analizowanie dokonywanych wpłat przez użytkowników lokali i informowanie MOPS o konieczności wstrzymania wypłaty świadczenia. Zasady rozliczeń określają art. 7 ust. 11 i art. 8 ust. 4 u.d.m. Panu X został przyznany dodatek mieszkaniowy w wysokości 100,00 zł na miesiąc, czynsz wynosi 250 zł. Pan X powinien na bieżąco dopłacać do czynszu po 150,00 zł miesięcznie. Wpłaca przez trzy miesiące po 50 zł.

Czy w takim przypadku należy zawiesić dodatek i kiedy?

W ocenie ZBM i dotychczas stosowanej praktyce nie dokonanie pełnej dopłaty do dodatku mieszkaniowego choćby w jednym miesiącu 01 lub 02 lub 03 spełnia zapis art. 7 ust. 11 u.d.m., czyli "nie opłaca na bieżąco należności" gdyż dokonane wpłaty nie pokrywają całej należności a pełne 2 miesiące zaległości o których mowa w art. 8 ust. 4 u.d.m. byłyby w m-cu 03 czyli gdy zaległość wynosić będzie 300 - czyli 100 za m-c 01, 100 za m-c 02 i 100 za m-c 03 (brak dwukrotnej należnej dopłaty po 150). Według MOPS jakakolwiek wpłata (np. 1 zł) w danym miesiącu potraktowana powinna być już jako dopłata do dodatku i wówczas nie wstrzymuje się dodatku. Natomiast sformułowanie dwa pełne miesiące oznacza cały tzw. wkład własny należny za 2 miesiące kalendarzowe czyli gdyby najemca nic (nawet 1 zł) nie wpłacił w m-cu 01 i 02.

Jak ZBM jako administrator nieruchomości powinien właściwie rozumieć zapisy art. 7 ust. 11 u.d.m. "nie opłaca na bieżąco należności" i zapisy art. 8 ust. 4 u.d.m."zaległości obejmujących dwa pełne miesiące"?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access