Co można zrobić by "przymusić" zarząd do działania w interesie wspólnoty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Części nieruchomości wspólnej budynku wielorodzinnego zostały zajęte do wyłącznego korzystania przez kilku właścicieli odrębnych lokali. Do części tych należy: 1) wydzielona ścianą część klatki schodowej w wyniku czego powiększony został przedpokój jednego z lokali, 2) część poddasza, która faktycznie stanowi integralną część lokalu (dostęp do części lokalu w obrębie poddasza możliwy jest wyłącznie z tego lokalu), 3) część elewacji wykorzystywana jest pod reklamy, tablice informujące o prowadzonej działalności gospodarczej w lokalach niemieszkalnych. Wg naszej wiedzy zajęcie części wspólnych nastąpiło za zgodą zarządu, bez udziału wspólnoty. Zarząd nieruchomości wspólnej jest kilkuosobowy i nie reaguje na żądanie właścicieli lokali o ustalenie i pobieranie opłat za korzystanie z nieruchomości wspólnej, a wręcz twierdzi, że członkowie zarządu podjęli decyzję o nie pobieraniu opłat (trzeba dodać, że dwóch członków zarządu korzysta z części wspólnej w zakresie, o którym mowa w pkt. 2 i 3).

Czy działanie zarządu znajduje uzasadnienie prawne, co można zrobić by "przymusić" zarząd do działania w interesie wspólnoty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX