Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kurowska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający prowadzi postępowania w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progu unijnego. Wykonawca złożył ofertę za pomocą miniraportu UZP, oferta została sporządzona elektronicznie i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przekazana w formacie pdf. Zamawiający otworzył ofertę przy użyciu oprogramowania ADOBE ACROBAT READER DC, w którym widnieje komunikat "Podpisano, wszystkie podpisy są poprawne". Zamawiający użył również bezpłatnego portalu dostępnego na stronie internetowej: https://weryfikacjapodpisu.pl. Zamawiający otrzymał wygenerowane elektroniczne poświadczenie weryfikacji (EWP), w którym widnieje następujący komunikat: "Integralność niezachowana - podpisane dane prawdopodobnie zostały zmodyfikowane po ich uwierzytelnieniu elektronicznym".

Co w takiej sytuacji zamawiający powinien zrobić, wezwać do wyjaśnień czy odrzucić ofertę jako nieprawidłowo podpisaną?

De facto oferta została sporządzona i podpisana elektronicznie, pytanie czy podczas szyfrowania i deszyfrowania integralność pliku zostaje naruszona?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?