Co może zrobić wójt, by wyegzekwować nakaz usunięcia odpadów składowanych na miejscu do tego nie przeznaczonym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2012 r.

PYTANIE

Firma X nie posiadająca zezwolenia na zbieranie odpadów porzuciła odpady na terenie dzierżawionym od firmy Y, która z kolei dzierżawi ten teren od Skarbu Państwa (w tym wypadku to starosta). Wójt wydał decyzję na podstawie art. 34 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) - dalej u.o., o ich usunięciu w wyznaczonym terminie, jednak firma X nie wywiązała się z tego nakazu.

Co może zrobić wójt, a co starosta?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access